Ajuda sobre propostes

Les propostes són una oportunitat perquè els professionals puguin decidir directament com volen que sigui el nostre sistema de salut, el nostre entorn laboral. Serveixen per a que Infermeres de Catalunya puguem tenir coneixement de les inquietuds del col·lectiu i poder emprendre accions concretes.