Propostes seleccionades

Ajuda sobre propostes

Les propostes són una oportunitat perquè els professionals puguin decidir directament com volen que sigui el nostre sistema de salut, el nostre entorn laboral. Serveixen per a que Infermeres de Catalunya puguem tenir coneixement de les inquietuds del col·lectiu i poder emprendre accions concretes.